PROVIZIJE NEPREMIČNINSKIH AGENTOV SE RAZLIKUJEJO PO DRŽAVAH

24.04.2018
Vsaka država ima svoj način za izračunavanje provizije za nepremičninske posrednike. To ni odvisno le od vrednosti in tipa nepremičnine, ampak tudi od določil družbe ter pravil v določeni državi. Vsaki proviziji je treba dodati tudi DDV, katerega stopnja se razlikuje po državah. Odvisno je tudi ali nepremičninskemu posredniku plača le prodajalec ali le kupec oziroma oba.

Vsaka država ima svoj način za izračunavanje provizije za nepremičninske posrednike. To ni odvisno le od vrednosti in tipa nepremičnine, ampak tudi od določil družbe ter pravil v določeni državi. Vsaki proviziji je treba dodati tudi DDV, katerega stopnja se razlikuje po državah. Odvisno je tudi ali nepremičninskemu posredniku plača le prodajalec ali le kupec oziroma oba. 

 

 

Pri nas v Sloveniji provizije za nepremičninske agencije ureja zakon, zato zastopniki sami ne morejo samovoljno zaračunati strankam, kot je predpisano. V Sloveniji je z Zakonom o nepremičninskem posredovanju določeno, da lahko nepremičninska agencija zaračunava največ 4% provizije, zato v veliko primerih kupec in prodajalec plačata 2%. Zaračunava pa se 22% DDV.

 

DRŽAVAPROVIZIJA KUPCAPROVIZIJA PRODAJALCADDV

AVSTRIJA 

3.01.0 - 2.020
HRVAŠKA3.03.025
ITALIJA2.0 - 7.02.0 - 7.022
MADŽARSKA-3.0 - 5.027
FRANCIJA-4.5 - 8.020
NEMČIJA2.0 - 6.0-19
NIZOZEMSKA1.0 - 2.01.0 - 2.021
BELGIJA-3.0 - 5.021
ŠVICA-3.0 - 5.08
ŠPANIJA-1.5 - 6.010-21
PORTUGALSKA-5.023

 

Provizije drugih držav po Evropi vam razkrijemo v naslednjem članku!

 

 

 

AVSTRIJA:

V Avstriji so stroški nakupa zelo visoki. Skupni stroški transakcijskih transakcij so visoki med 9,40% in 13% vrednosti nepremičnine ali prodajne cene. V Avstriji v večini primerov kupec plača provizijo za nepremičnine v višini 3% (3,6%, vključno z 20% DDV). Pristojbino določijo avstrijski predpisi o nepremičninskih posrednikih (Rechtsvorschrift für Standes- und Ausübungsregeln für Immobilienmakler), ki nepremičninskim agencijam prepovedujejo zaračunavanje več, kot je dovoljeno z zakonom.

 

 

HRVAŠKA:

Provizija na Hrvaškem je 6%, enako razdeljena med kupcem in prodajalcem. DDV na provizije znaša 25%.

Dejavnosti nepremičninskih agencij ureja  Zakon o posredovanju nepremičnin, vendar zakon ne omejuje zneska provizije, ki je določen z agencijskim sporazumom.

Zanimivo pa je tudi, da na Hrvaškem nepremičninski posredniki ne potrebujejo licence za posredovanje v prometu z nepremičninami.

 

 

ITALIJA:

Prodajalci in kupci si provizijo v Italiji razdelijo.

V Italiji ni zakona, ki bi narekoval znesek provizij, ampak ga določi mestna gospodarska zbornica. To pomeni, da zastopniki določijo provizijo v segmentu ali okrožju po lastni presoji, vendar ob upoštevanju običajnega poslovanja in standardnih praks, ki bi jih sodnik preučil v morebitnih pravnih sporih. Na primer, če zastopnik zaračuna 5% in stranka odkloni plačilo, lahko stranki odideta na sodišče v pričakovanju, da bo sodnik dodelil povprečno provizijo v višini 3% glede na vrsto storitve v določeni regiji, ki jo je treba plačati od stranke do zastopnika.

 

 

MADŽARSKA:

Na Madžarskem se provizije za posredovanje nepremičnin gibljejo od 3% do 5% tržne vrednosti nepremičnine (plus 27% DDV).

 

 

FRANCIJA:

Provizije za posrednike nepremičnin v Franciji ureja zakon. Vendar pa se lahko v nekaterih primerih kupci pogajajo s popustom. Provizijo običajno plača prodajalec.

Če se prodaja nova nepremičnina, podjetje za razvoj plača agenciji provizijo.

Komisija je pogosto pogodbeno dogovorjena in se pogaja, ko je podpisan prodajni mandat. Razvijalci določijo provizijo, ki jo bodo plačali, ko bodo stanovanja prodana agenciji v določeni lasti.

 

NEMČIJA:

V Nemčiji je provizija s pogodbeno vrednostjo do 15 milijonov EUR od 3,57% do 7,14%, vključno z 19% DDV, zato ima premoženje nad 15 milijonov EUR pristojbino najmanj 2,38%, vključno z DDV.

Lokalna nepremičninska zveza v vsaki državi določi priporočeno provizijo. Končna številka se nato določi s konkurenčnimi cenami.

 

 

NIZOZEMSKA:

Na Nizozemskem kupec in prodajalec plačata 1.0% - 2.0% provizije. Zaračunava se 21% DDV.

 

 

BELGIJA:

V Belgiji ni uradnih tarif glede nepremičninskih provizij. Večina nepremičninskih agencij zaračuna 3% provizijo za prodajo stanovanjskih nepremičnin (hiše, stanovanja, stavbe). Ta odstotek se lahko poveča na 4 ali 5% glede na vrednost premoženja: nižja je vrednost, višja je provizija. Zaračunava se 21% DDV.

Ko stranka želi nepremičnino dati v najem, nepremičninski agenti po navadi zaračunajo provizijo, ki ustreza 1-mesečnemu najemu. Pristojbina na splošno vključuje tudi upravne, oglaševalske in druge stroške.

 

 

ŠVICA:

V Švici se provizije nepremičninskih posrednikov gibljejo med 3% in 5%. Po navadi to plača prodajalec. Nepremičninski posrednik lahko pristane na nižjo prodajno ceno, če je v pogodbi dogovorjena nepremičninska provizija. Na primer, če je prodajna cena 533.000 Fr, bo najnižja nepremičninska provizija 16.000 Fr (3% prodajne cene), tudi če se bo nepremičnina prodala za manj. Zaračunava se 8% DDV.

 

 

ŠPANIJA:

V Španiji prodajalci skoraj vedno plačajo provizijo, ki sega od 1,5% do 6% vrednosti prodajne cene. Če pa je vrednost nepremičnine nizka, se provizija običajno določi na 6.000 €. Na trgu nepremičnin za nove nepremičnine so provizije ponavadi nižje kot pri obstoječem premoženju (v odstotkih). Dražja je lastnina, nižja je provizija.

Stopnja DDV se razlikuje med različnimi regijami. Na primer v Kataloniji je 10%. Za poslovne nepremičnine kupci običajno plačajo provizijo, ki se giblje od 2% do 6%, odvisno od vrednosti premoženja.

 

 

PORTUGALSKA:

Na Portugalskem prodajalec plača 5% provizijo. Zaračunava se 23% DDV.

 

 

 

Vir članek: Tranio

Vir slika: Drugi svet, slovenski blogarski časopis

 

 

#1 - PROVIZIJE NEPREMIČNINSKIH AGENTOV SE RAZLIKUJEJO PO DRŽAVAH