KAJ ZA NAS POMENI STANOVANJSKA ZADRUGA?

23.07.2018
Preberite si, kaj za nas pomenijo stanovanjske zadruge, kaj je njihov pomen, katere so največje prednosti bivanja v njih, komu so namenjene in glavne značilnosti.

Stanovanjska zadruga, družba za sodelovanje ali stanovanjska družba je pravna oseba, običajno zadruga ali družba, ki ima v lasti nepremičnine, ki so sestavljene iz ene ali več stanovanjskih stavb; gre za neko vrsto stanovanja.

 

Stanovanjske zadruge so značilna oblika lastništva stanovanj, ki imajo številne značilnosti, zaradi katerih se razlikujejo od drugih stanovanjskih ureditev, kot so lastništvo enodružinskih stanovanj, kondominij in najem.

 

Družba temelji na članstvu, pri čemer je članstvo odobreno z nakupom delnic v zadrugi. Vsak delničar v pravni osebi ima pravico do zasedbe ene stanovanjske enote. Glavna prednost stanovanjske zadruge je združevanje virov članov, tako da se njihova kupna moč vzpostavi z vzvodom in s tem znižuje stroške na člana pri vseh storitvah in proizvodih, povezanih z lastniškim lastništvom.

 

Drug ključni element v nekaterih oblikah stanovanjskih zadrug je, da člani prek svojih izvoljenih predstavnikov pregledajo in izberejo, kdo lahko živi v zadrugi, za razliko od katere koli druge oblike lastništva doma.

 

Stanovanjske zadruge spadajo v dve kategoriji splošnega lastništva: nelastniška in lastniška (imenovano kot lastniški kapital ali stratum). V zadrugah, ki niso lastniški kapital, se pravice do zasedenosti včasih dodeljujejo v skladu s pogodbo o zasedenosti, ki je podobna najemu. V lastniških zadrugah se pravice do zasedenosti včasih dodeljujejo z nakupnimi pogodbami in pravnimi instrumenti, registriranimi v naslovu. Ustanovna listina in statut družbe, kot tudi pogodba o zasedenosti, določata pravila zadruge.

 

V podjetju Zadrugator si pod imenom stanovanjska zadruga predstavljajo, da se posamezniki združijo v zadrugo (pravna oseba sestavljena iz fizičnih oseb) z namenom, da si zagotovijo stanovanje po dostopni ceni, ki je ugodnejša od tržne. Tako zadruga zagotavlja vmesno obliko stanovanj med najemom in lastništvom.

 

Glavne značilnosti so:

• zadruga je lastnik nepremičnine in prevzema zanjo pravno formalno odgovornost,

• zadružniki so najemniki in solastniki zadruge,

• vključeni so v odločanje in uprava zadruge odgovarja njim,

• pogoj za prebivanje v stanovanjski zadrugi je članstvo v njej. Za včlanitev v zadrugo je vanjo potrebno vložiti osnovni delež,

• vsak zadružnik lahko kandidira za stanovanjske enote, ki jih ponuja zadruga. Ob vselitvi v stanovanjsko enoto zadružnik vplača samoudeležbo, ki znaša od 5 do 10% vrednosti najetega stanovanja,

• najemna pogodba med zadružnikom in zadrugo se sklene za nedoločen čas,

• stanovanjska zadruga sama določi kakšen delež katerega prebivalstva želi, da v njej prebiva in to upošteva pri sprejemanju novih stanovalcev,

• stanovanjska zadruga je zavezana delovati po sedmih zadružnih načelih.

 

 

Katere so največje prednosti bivanja v stanovanjski zadrugi?

• na posameznika pade manjši delež stroškov in tveganj povezanih z lastništvom stanovanjske enote,

• življenje tam je cenejše od klasičnega najema zaradi stroškovne najemnine,

• zadružniku kot fizični osebi ni potrebno vzeti kredita, da pride do nepremičnine, saj večino začetnega finančnega bremena prevzame zadruga,

• zadružniki se sami odločajo, koga bodo sprejeli medse kot sostanovalca,

• višja kvaliteta bivanja v medgeneracijski skupnosti (družine in varstvo otrok, starejši in oskrba na domu...),

• najemna pogodba med stanovalcem in zadrugo se sklene za nedoločen čas.

 

Finančni vidik

S finančnega vidika je za zadrugo največji zalogaj zagotoviti začetno financiranje za gradnjo, saj ta še nima stalnega dohodka. Vire financiranja delimo na 3 dele. Prvi del je samoudeležba bodočih stanovalcev zadruge. Drugi del predstavljajo krediti, ki se jih pridobi s strani bank, posameznikov in drugih pravnih oseb (mikrokrediti), drugih zadrug… Tretji del predstavlja financiranje s strani javnih akterjev - občine oz. občinskega stanovanjskega sklada in državnega stanovanjskega sklada. Ti lahko pripomorejo z oddajo gradbene parcele v ugodnejši dolgoročni najem ali z zagotavljanjem ugodnih povratnih sredstev.

V primeru začasnega izpada dohodkov zadružniku , imajo v tujini zadruge varnostni sklad, ki zadružniku pomaga premostiti to obdobje.

 

Komu so stanovanjske zadruge namenjene?

Stanovanjska zadruga je v osnovi namenjena ljudem vseh generacij, ki si lahko privoščijo plačevati stroškovno najemnino, obenem pa nimajo finančnih sredstev za nakup lastne nepremičnine po tržni ceni in vzdrževanja le te. Članstvo v njih pa ni omejeno samo na stanovalce, ampak se lahko včlani vsak, ki ga področje in projekt zanimata, čeprav nima osebnega interesa stanovati v zadrugi.

 

Vir: Zadrugator, Wikipedija.

Vir foto: Mladina.si

#1 - KAJ ZA NAS POMENI STANOVANJSKA ZADRUGA?