POC Škofljica

14.02.2018
Pričeli smo s prodajo zemljišča za gradnjo v velikosti 65.000 m2!

OPIS CONE

 

Obrtno podjetniška cona (OPC) Škofljica je večje zaokroženo območje, zasnovano z namenom, da se razvije v sodobno podjetniško okolje.

Skupna velikost zemljišča, ki ga tržimo, znaša približno 65.000,00 m2 in je naprodaj bodisi kot celota ali po posameznih manjših delih (oglasi na naši spletni strani: link ). Del cone, ki ga ima v trženju naše podjetje, je območje VP9/1, ki je namenjeno gradnji obrtnih, servisnih, poslovnih, proizvodnih in skladiščnih dejavnosti, drobnemu gospodarstvu, trgovini vezani na obrtne, poslovne in proizvodne dejavnosti, gostinstvu ter spremljajočim dejavnostim.

 

LEGA

 

OPC Škofljica ima svojo lego neposredno ob glavni cesti Škofljica – Kočevje. Cona je od južne Ljubljanske obvoznice in avtoceste Ljubljana – Novo mesto oddaljena približno 4 km, kar zagotavlja dobro dostopnost za cestni promet. Prav tako je do Škofljice zagotovljen Ljubljanski potniški promet (LPP), na javno cestno mrežo pa je cona priključena preko novega cestnega priključka, ki je zgrajen na južni strani cone. Dobre cestne povezave nadgrajuje še neposredna bližina železniške proge Ljubljana – Novo mesto, zazidalni načrt pa predvideva podaljšanje industrijskega tira do novih investitorjev v coni.

 

PREDNOSTI

 

- neposredna bližina Ljubljane in odlične prometne povezave

 

  • neposredno ob glavni cesti Škofljica – Kočevje
  • cona je od južne ljubljanske obvoznice in avtoceste Ljubljana – Novo mesto oddaljena samo 4 km
  • do Škofljice in vhoda v cono je zagotovljen Ljubljanski potniški promet (LPP)
  • neposredna bližina železniške proge Ljubljana – Novo mesto
  • industrijski tir do novih investitorjev v coni


- cena vključuje komunalno opremljena zemljišča (ceste, kanalizacija, elektrika, telefon, vodovod, plinovod)


- strokovna podpora od nakupa zemljišča do zgraditve objekta  


- možnost zgraditve objekta po želji naročnika


- bistveno nižji stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primerjavi z Ljubljano

 

 

 

CENA: 165 EUR/m2

Zemljišče se bo komunalno opremilo do decembra 2018. Pričetek gradnje bo možen z januarjem 2019. Cena vključuje plačan komunalni prispevek.

 

#1 - POC Škofljica#2 - POC Škofljica#3 - POC Škofljica